Ulf Nilsson
Ulf föddes i Ragunda 1929 men växte upp i Veda utanför Härnösand dit han så småningom pendlade med tåget varje dag, först till gymnasiet och sedan till lärarseminariet. Som nybliven folkskollärare kom han till Gnarp i norra Hälsingland 1951. Han blev som 23-åring den yngste i lärarkåren och den ende som undervisade i det exotiska språket engelska. Detta gjorde att han åtnjöt förtroende men även fick kritik av de gamle i kollegiet och att han som grön lärare inte skulle ändra på det som varit och fungerat väl.
Under en kort tid var han även ledamot i kyrkorådet.  På en stämma ifrågasatte han varför den jämförelsevis högavlönade kyrkoherden inte skulle kunna kosta på sig en tvättmaskin för egna pengar. Detta togs inte väl upp utan ansågs som synnerligen oförskämt.
Han var också drivande i slutet av 1950-talet för att gamlingarna på ålderdomshemmet i Gällsta, Gnarp skulle få en TV vilket de också fick. Likaså var han med om att starta Gnarps bridgeklubb vilken lever än idag.Ulf var också under tidigt 50-tal gitarrist i en orkester som spelade på närliggande festplatser.
Intill slutet av sitt liv såg Ulf tiden i Gnarp med familjen och eleverna som den bästa yrkestiden. Han glömde aldrig en enda av dessa sina första elever.
Efter att ha börjat sitt boende i Gnarp som inneboende i ett rum blev det sedan hyresbostad hos den legendariske och originelle August Westerlund i Röde . Slutligen byggde han en egen villa som står sig bra än idag. Ulf deltog också i flera jubileer som klasserna firade.
Ulf flyttade 1963 till Torshälla med familjen som bestod av hustru Kerstin och de tre barnen Lars, Gunnar och Christina. Där tjänstgjorde han till 1995 vid Gökstensskolan som lärare i svenska och engelska. Hans sammanlagda tid som lärare blev alltså 42 år.
Tidigt insåg Ulf datorns möjligheter. Gökstensskolan utrustades 1985 med Compis-datorer och undertecknad utsågs till datoransvarig.
Strax kom han fram till mig och undrade om jag skulle kunna göra ett dataprogram som övade prepositioner i engelska. Han menade att det fanns regler men undantagen var för många. Det bästa var att nöta in dem med hjälp av datorövningar. Efter att alla tänkbara engelska prepositioner var avklarade, kom nästa uppgift, att träna a och an. Vet du att det heter a University? Så gick det på. När jag var klar med att ha programmerat ett område hade Ulf ytterligare ett förslag. Och mer blev det, till slut hela högstadiekursen i engelska. Programmet döptes till Engel. Egen flit och pedagogiska principer kännetecknade Ulf Nilsson.
Programmen skulle effektivisera inlärningen, inga kurser i användandet av programmet skulle behövas, förråden av övningar skulle alltid överstiga 100 och spel skulle finnas om de hörde till sammanhanget och innebar inlärning. Ifyllnadsövningar var han emot.
I Gökstensskolan gick många finska elever. Detta faktum blev utgångspunkt för Sven, ett program för att lära sig svenska. År 1988 startade vi företaget ULUN HB. Kontakt med distributionsföretaget Young Genius i Göteborg togs i början av 1990-talet vilket innebar många göteborgsresor.
Språkprogrammen Träna engelska och Träna svenska utökades med Träna tyska, Träna franska och Greppet för dyslektiker. Två finska program - Harjoittele englanin och Harjoittele saksa gjordes samt tre norska - Trene på engelsk, Trene på tysk och Trene på spansk.  Allt skedde med rasande fart. Till sist gjorde vi Träna spanska 2001. Ulf jobbade idogt från morgon till kväll vid datorn.
Under tiden, 1995, hade vi tillsammans med förre gökstenseleven David Tikka gjort Läxhjälpen vilket blivit en succé. Efterföljaren Studiehjälpen@internet köptes med ensamrätt av Åhlens. Tyvärr gjordes ingen marknadsföring med motiveringen att ett program för internet inte skulle kunna gå att sälja!! Vi var alltså långtföre vår tid. Åhlens krävde till och med tillbaka pengarna. Skamligt!    

Den 25/11 2002 tyckte Ulf att det fick vara nog och drog sig ur ULUN enligt det kompanjonsavtal vi hade upprättat tidigare.
Därefter fortsatte Ulf med sin imponerande släktforskning och började även översätta sin favoritpoet skotten Robert Burns(1759-1796).  Det resulterade i en CD, Vackra Nell, med 18 sånger sjungna av Christer Sund.

Ulf Nilsson var förvisso språkpolis men alltid med glimten i ögat. Käpphästar var att veta skillnaden mellan var och vart, före och innan samt oskicket att skriva pappret i stället för papperet. Vid alla tänkbara situationer hade han en rolig historia att berätta, ofta underfundig, som man kunde skratta gott åt långt efter. Han var också mästare i kortspelet Vänd-8. Jag var chanslös på tågresorna till och från Göteborg.

Ulf visade många gånger hur rättskaffens han var.

Undertecknad saknar verkligen en högt värderad firmakollega.

Ulf Lögdahl