Mult

Ett oslagbart program för att öva sig på multiplikationstabellen. Det gäller att klara multiplikatiostabellen på så kort tid som möjligt. Användaren kan själv välja vilka tabeller som skall övas. Möjlighet finns att begränsa den tid man har på sig att svara. Tal man har svarat fel på repeteras tills man svarar rätt. Resultatet lagras i en rekordtabell. Mult är ett utmärkt program för att lära sig multiplikationstabellen och öva upp snabbheten.  

Klicka här för att ladda hem Mult

Förstasidan | Villkor | Installation | Mult | Plump | Po | Honung

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag