Frågor och tävlingar

I Läxhjälpen finns över 34 000 frågor. Alla frågorna är anpassade till skolundervisningen och är utformade för att ge bästa inlärning. Du får omedelbart veta om du svarat rätt eller fel. I programmet finns åtta olika frågetyper, anpassade för olika inlärningssituationer. Många av frågetyperna ger dig stora möjligheter till egna inställningar. I programmet finns fyra förhörslägen, som är speciellt anpassade till olika inlärningssituationer. Om man exempelvis lär sig help nya engelskglosor behöver man mera hjälp än om man repeterar gamla kunskaper. Många av frågorna illustreras med bilder eller ljud.

Med Läxhjälpen kan du utmana en eller två kompisar. Det gäller att besvara ett antal frågor på så kort tid som möjligt, och samla poäng. Snabba svar ger mer poäng!