Samhällsvetenskap

Med Läxhjälpen prövar du och utvecklar du dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Den här delen består av 3 000 frågor. Du kan träna dig på världens länder och huvudstäder, öka dina kunskaper om världshistorien, från forntiden och antiken fram till idag. Du fördjupar ditt vetande om olika religioner - allt från asatro och grekiska gudaväsen till kristendom, islam, judendom, buddhism och hinduism. Med Läxhjälpen lär du känna världen du lever i!