Studera.com | Lokalhistoria | Börja forska själv

Börja byforska


Att by- eller gårdsforska leder säkert till ökad förståelse av ämnet historia. Idag avfolkas många bygder och det gäller att passa på och ta reda på det som ännu finns kvar att berätta. På många håll har hembygdsföreningar startats för att utröna sin närhistoria. Där kan man säkert ansluta sig och få tips om hur man ska börja. Vad som är viktigt är att man kontaktar någon som vet mycket om gården eller byn. Ta med anteckningsboken, eventuellt också kamera och inspelningsutrustning.Del av bouppteckning från 1919


Börja byforska |
Hur börjar man byforska | Vilka arkiv kan man söka i? | Sammanställning av materialet | Börja släktforska
Hur ska man börja släktforska | Vad kan man hitta i kyrkböckerna  | Systematisera uppgifterna