Studera.com | Bin | Drottningen

Drottningens parning


Drönarna från bigårdarna i en trakt samlas år efter år på bestämda ställen ofta vid något dike eller ställen med termik - uppåtvindar. Där kan drönarna flyga omkring i klotformade bildningar. När så en drottning kommer dit bär det iväg uppåt i den s. k. parningsraketen. Den snabbflygande drottningen parar sig med 15-25 drönare på en höjd av 10-50 meter..

Drönarnas parningslemmar fastnar emellertid i drottningens slida och rycks loss vilket blir drönarnas död. När drottningen återvänder kan biodlaren se om drottningen parat sig. Den siste drönarens lem sitter nämligen kvar, vilket är "parningstecknet".
Drottningens parningsflykt tar inte lång stund. Drottningodlare Erik Karlsson från Eskilstuna har uppmätt så kort tid som 6 minuter för drottningens 'bröllopsresa'.

Drottningcellen | Drottningens parning | Drottningens äggläggning