Studera.com | Periodiska systemet

Dubnium

Symbol

Oxidationstal

Densitet

Smältpunkt

Kokpunkt

Db

osäker 

osäker

osäker 

osäker

 

Upptäckt

År 1967 meddelade G.N. Flerov att ett sovjetiskt forskarteam vid kärnforskningsinstitutet i Dubna lyckats framställa några atomer av två isotoper till det 105:e grundämnet. De hade bombarderat americium med neon.
Tre år senare lyckades Ghiorso m. fl. forskare från Berkley, USA, också åstadkomma några atomer genom att bombardera californium med kvävekärnor. De kunde däremot inte få fram några 105-atomer med sovjetsforskarnas metod.
Amerikanarna har föreslagit att grundämnet ska heta Hahnium(Ha) efter den tyske vetenskapsmannen Otto Hahn(1879-1968).
Detta är diskutabelt. Hahn fick Nobelpriset i fysik 1944 till stor del för upptäcker som Lise Meitner hade gjort. Lise Meitner var judinna som tvingades emigrera undan nazisterna. Hon var verksam i Stockholm från 1938-1960 och fick aldrig något Nobelpris.  

Egenskaper

Man har nu hittat sju isotoper till det 105:e grundämnet.  

Användning

 

Förekomst

 

Framställning

 

Övrigt

Namnet Dubnium fastslogs 1997.