Johan Gadolin

 

Johan Gadolin, 1760-1852, finsk kemist och fysiker, blev fil.mag. i Uppsala 1782, adjunkt i Åbo 1785 och professor där 1798-1822. Han lade grunden för kemisk forskning i Finland och sägs var den förste att använda titreringsanalys. Mest känd blev Gadolin för upptäkten av ett nytt ämne i Ytterby fältspatgruva, "ytterjord", en oxid som senare fick namnet Gadolinit. Ett flertal grundämnen har isolerats från denna oxid bl.a. Yttrium, Terbium , Erbium och Gadolinium.