Studera.com | Periodiska systemet

Rutherfordium

Symbol

104

Oxidationstal

4 (?) 

Densitet

osäker

Smältpunkt

osäker 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

Grundämne 104 upptäcktes 1964 vid Institutet för kärnforskning i Dubna i Sovjet. Ämnet framställdes genom att man bombarderade plutonium med neon-joner. Genom att med mikroskop studera spåren i specialpreparerat glas kunde man förstå att det var ett nytt grundämne. Halveringstiden uppskattades till ca 0,3 sekunder. Dubnaforskarna föreslog att det nya grundämnet skulle heta Kurchatovium med kemiska symbolen Ku, efter den då nyligen avlidne forskaren Igor Kurchatov(1903-1960).  I Berkley, USA, bombarderade senare en forskargrupp californium med kol och lyckades därigenom framställa flera andra isotoper till grundämne 104 förutom den isotop de sovjetiska forskarna fick fram. Några isotoper har halveringstider på ca 3 sekunder.  De amerikanska forskarna hävdar att det är de som ska bestämma vad ämnet ska heta. De föreslår namnet Rutherfordium till minne av Ernst R. Rutherford(1892-1972), Nya Zeeland, som så småningom blev engelsk lord. Rutherford visade att alfa-pratiklar var heliumkärnor och visade att atomen bestod av en kärna omgiven av elektroner. Detta låg till grund för Bohrs atommodell som fortfarande är gällande.

Egenskaper

Man tror att ämnet har kemiska egenskaper som liknar hafniums.

Användning

 

Förekomst

 

Framställning

 

Övrigt

Namnet fastslogs 1997.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com