Studera.com | Periodiska systemet

Ununbium

Symbol

112

Oxidationstal

osäker 

Densitet

osäker

Smältpunkt

osäker 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

Grundämne 112 upptäcktes den 9:e februari 1996 vid GSI i Darmstadt, Tyskland.

Egenskaper

Ämnet har förmodligen fast form vid rumstemperatur. Färgen är antagligen metalliskt silvervit eller grå. Bara ett fåtal atomer av ämnet har registrerats.

Användning

 

Förekomst

Förekommer inte i naturen. 

Framställning

Genom sammanslagning av en zinkisotop med en en isotop av bly lyckades Uub framställas.

Övrigt

Grundämnet har ännu inte döpts.