Studera.com | Periodiska systemet

Ununquadrium

Symbol

114

Oxidationstal

osäker 

Densitet

osäker

Smältpunkt

osäker 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

I januari 1999 rapporterade informellt forskare vid laboratoriet i Dubna, Ryssland, att de ur isotoper de fått från Lawrence Livermore National Laboratory, USA, lyckats framställa en atom av det 114:e grundämnet.
De hade slagit samman en plutoniumisotop med en kalciumisotop. Atomen sönderföll efter 30 sekunder till grundämne nr 112.
Det finns också en rapport att man observerat att grundämne 118 först har sönderfallit till grundämne 116 under avgivande av en alfapartikel. Detta skedde efter 0,12 millisekunder.
På samma sätt har grundämne 116 sönderfallit till grundämne 114 osv till grundämne 106, seaborgium. Hela processen tog 1,2 sekunder.

Egenskaper

 

Användning

 

Förekomst

Framställning

 

Övrigt

Grundämnet har ännu inte döpts.