Studera.com | Periodiska systemet

Unununium

Symbol

111

Oxidationstal

osäker 

Densitet

osäker

Smältpunkt

osäker 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

Grundämne 111 upptäcktes vid slutet av 1994 vid GSI i Darmstadt, Tyskland.

Egenskaper

Ämnet har förmodligen fast form vid rumstemperatur. Färgen är antagligen metalliskt silvervit eller grå. Kemiskt bör ämnet tillhöra gruppen koppar, silver och guld. Ingen uppmätbar mängd är rapporterad.

Användning

 

Förekomst

Förekommer inte i naturen. 

Framställning

Bara några få atomer har framställts genom slå samman en vismutisotop med en en isotop av nickel.

209Bi +64Ni —» 272Uun + 1n

Övrigt

Grundämnet har ännu inte döpts.