Studera.com | Periodiska systemet

Silver

Symbol

Ag

Oxidationstal

+1

Densitet

10,5 kg/dm

Smältpunkt

962°C  

Kokpunkt

2162°C

 

Upptäckt

Silver har varit känt i långliga tider. Metallen är omnämnd i första Moseboken. Slagg som dumpats i asiatiska gruvor visar att man kunnat separera silver från bly så tidigt som 3000 år f. Kr..

Egenskaper

Rent silver har en vackert vit metallisk lyster. Det är lite hårdare än guld och är mycket smidbart, nästan i klass med guld och palladium. Silver har den bästa elektriska och termiska ledningsförmågan av alla ämnen, samt den lägsta kontaktresistansen. Metallen är stabil i luft och vatten men svärtas av ozon, vätesulfid och svavelhaltig luft. Silver har bakteriedödande egenskaper och dödar många lägre organismer medan högre inte påverkas. 

Användning

Sterling silver, vilket innehåller 92,5% silver och resten koppar och några andra metaller, används i smycken. En stor del av allt silver, ca 30%, används inom fotoindustrin (silvernitrat). Silver används i lödmaterial, mynt, elektriska kontakter och i högkapacitetsbatterier - silver-zink och silver-kadmium. Silverjodid används som kondensationskärnor i moln för att framkalla regn. Silverklorid har en intressant egenskap. Den är genomskinlig och kan används som glascement.

Förekomst

Silver förekommer i ren form i naturen och i malmer som argenit, Ag2S och hornsilver, AgCl. Malmer som innehåller bly, zink, koppar är huvudkällor för silver. Mexico, Kanada, Peru och USA är länder med stora silverförekomster.

Framställning

Avskiljs från koppar genom elektrolys.  

Övrigt

Namnet silver kan härledas från fornengelskans seolfor eller siolfur. Ag kommer från latinets argentum. Rent silver är inte giftigt men däremot salterna. Ett förgiftningstillstånd, känt som argyria, gör huden gråaktig.

 

 

Naturligt förekommande silver
Argenit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com