Studera.com | Periodiska systemet

Americum

Symbol

Am

Oxidationstal

+3,+4,+5 eller + 6 

Densitet

13,7 kg/dm3

Smältpunkt

1176°C 

Kokpunkt

?°C

 

Upptäckt

Americium upptäcktes 1944 av tre amerikaner vid Metallurgical Laboratory of the University of Chicago - Seaborg, Morgan och Ghiorso.

Egenskaper

241Americium är mycket starkt gamma-strålande, vilket kan göra det riskfyllt om gram-kvantiteter ska handhas. Alfa-strålningen är tre gånder starkare än från radium. Metallen americium är silvergänsande, mattas långsamt i torr luft och är ganska smidbar. Den förekommer i två former. En tätpackad sexsidig struktur och en löst packad kubisk form.

Användning

241Am används för att mäta glasrutors tjocklek och i rökdetektorer t.ex. brandvarnare. 

Förekomst

Många plutoniumisotoper sönderfaller till americiumisotoper. Americiumisotoperna har relativt långa halveringstider t.ex. 243Am som har 8800 år och 241Am som har 470 år

Framställning

Genom neutronbombardemang av plutoniumisotopen 239Pu bildas plutoniumisotopen 240Pu. Den sönderfaller (ß) sedan till  241Am vilken är mycket radioaktiv. Genom neutronbestrålning av denna bildas 242Am, som om den också neutronbestrålas ger 243Am. Avancerad kemisk separation ger sedan den rena 243Am-isotopen. Denna isotop har inte så farlig radiokativ strålning.

Övrigt

Americiumisotopen 243Am är mycket dyr. Ett gram kostar ca 800 000 kr (1996). 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com