Studera.com | Periodiska systemet

Arsenik

Symbol

As

Oxidationstal

-3,0,+3 eller +5 

Densitet

5,73 kg/dm3

Smältpunkt

817°C (28 atm) 

Kokpunkt

  sub. vid 614°C

 

Upptäckt

Man tror att Albertus Magnus fick fram ämnet 1250 f.Kr.. År 1649 publicerade tysken Schroeder två metoder att framställa ämnet.

Egenskaper

Arsenik förekommer i två fasta former, gul och grå. Tabellens värden gäller den vanligaste grå formen. Ren arsenik som värms i luft oxiderar mycket snabbt till arsenikoxid, As2O3, med en odör som påminner om vitlök. Arsenik och alla dess föreningar är mycket giftiga. De vanligast förekommande föreningarna är arsenikoxid, arseniksulfid, Parisgrön arsenik (kopparförening), kalciumarsenat och blyarsenat. De tre sista har använts för insektsbekämpning.

Användning

Arsenik används till doping av transistorer. Galliumarsenid används som lasermaterial.

Förekomst

Ämnet utvinns huvudsakligen ur mineralet arsenikkis, FeSAs.

Framställning

Vid upphettning av arsenikkis sublimerar arsenik och lämnar kvar järnsulfid. Avkylning av arsenikångan ger sedan ren arsenik.

Övrigt

Namnet kommer från det grekiska ordet arsenikos som betyder hanne. Man trodde förr att metallerna hade olika kön.

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com