Studera.com | Periodiska systemet

Astat

Symbol

At

Oxidationstal

+1,+3,+5 eller +7 

Densitet

ej uppmätt

Smältpunkt

302°C 

Kokpunkt

337°C

 

Upptäckt

Astat framställdes första gången 1940 av amerikanarna Corson, Mackensie och Segre genom att de bombarderade vismut med alfapartiklar.

Egenskaper

De kemiska egenskaperna påminner troligen om jods. Tjugofyra isotoper av astat är nu kända, alla instabila.

Användning

För närvarande finns ingen pratisk användning av astat.

Förekomst

I naturen förekommer astat som sönderfallsprodukt till uran och toriumisotoper.

Framställning

Vismut kan bestrålas med alfapartiklar. Genom upphettning och destillation kan sedan astat skiljas ut från den bestrålade vismutmetallen.

Övrigt

Namnet kommer av grekiskans astatos vilket betyder ostadig. Den totala mängden av astat i hela jordskorpan beräknas till mindre än 30 g.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com