Studera.com | Periodiska systemet

Guld

Symbol

Au

Oxidationstal

+1 eller +3 

Densitet

19,3 kg/dm3

Smältpunkt

1064°C 

Kokpunkt

2856°C

 

Upptäckt

Känd och högt värderad metall från tider långt tillbaka.

Egenskaper

Guld är otvivelaktigt den vackraste metallen. Den är gul och så smidbar att 1 gram kan plattas ut till 3 m2 . Guld är mjukt och måste legeras för att styvheten ska öka. Leder värme och elektricitet bra och påverkas inte av luft och syror, med undantag för kungsvatten (1 del salpetersyra och 3 delar saltsyra). Guld har 18 isotoper. 198Au har en halveringstid på 2,7 dagar och används för att behandla cancer och andra sjukdomar.

Användning

Guld används i mynt, juveler, dekorationer, tandlagningar, ytbeläggning och som skyddsmaterial på satelliter. Guld, liksom andra ädla metaller, mäts i s.k. troy-vikt med enheten karat där 24 karat är rent guld.

Förekomst

Guld förekommer som fri metall i naturen, ofta tillsammans med kvarts eller pyrit, men även i mineral som tellurid. Guld finns också bland löst material i strömmar där det kan vaskas ut med vaskpannor eller separeras i uppdämningar med sil- och skakmaskiner. Ungefär 2/3 av allt guld kommer från Sydafrika. I USA kommer det mesta från Syd Dakota och Nevada. Guld finns också i havsvatten, ca 2 mg/ton, men är inte lönsamt att utvinna. Man har beräknat att allt guld på jorden ryms i en kub med 20 meters sida med vikten 155 000 ton.

Framställning

Guld förekommer i ren form i naturen.

Övrigt

Namnet kommer av sanskrit - Jval och fornengelskans gold. Symbolen Au härrör från latinets aurum vilket betyder guld. Efter guldkrisen 1968 är guldpriset tvådelat. Ett fast pris som lagstadgats i USA till 35$/troy ounce vilket omräknat blir ca 9 kr/g och ett rörligt marknadspris, vilket 1980 var uppe i ca 160 kr/g.
1990 kostade ett gram guld 103 kr.

 

 

Pyrit 
Rent guld i naturen

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com