Studera.com | Periodiska systemet

Bor

Symbol

B

Oxidationstal

+3  

Densitet

2,35 kg/dm3

Smältpunkt

2075°C 

Kokpunkt

4000°C

 

Upptäckt

Borföreningar har varit kända i tusentals år, men grundämnet upptäcktes inte förrän 1808 av engelsmannen Sir Humphry Davy och av fransmännen Gay-Lussac och Thenard. 

Egenskaper

Bor har intressanta optiska egenskaper speciellt för infrarött ljus. Bor är en dålig elektrisk ledare vid rumstemperatur men en god ledare vid högre temperaturer.

Användning

I fyrverkerier används bor för att ge gröna effekter. Bornitrid, BN, kan används för att göra material hårda som diamant. När borhydriderna oxiderar frigörs så stora mängder energi att de är intressanta som raketbränsle

Förekomst

Bor förekommer inte i ren form i naturen utan som borsyra i vulkaniska springbrunnar samt som borater i borax och colemanit. Stora boraxförekomster finns i Turkiet. Malmerna kernit och tinkal som innehåller borax är funna i Mohaveöknen.

Framställning

Rent bor framställs i elektriska ugnar där bortriklorid eller tribromid reduceras med vätgas.

Övrigt

Namnet härstammar från arabiskans buraq eller persiskans burah. Grundämnet bor och dess föreningar är inte särskilt giftiga.

 

 

Borax

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com