Studera.com | Periodiska systemet

Brom

Symbol

Br

Oxidationstal

-1, +1 eller +5 

Densitet

3,14 kg/dm3

Smältpunkt

-7,2°C 

Kokpunkt

58,8°C

 

Upptäckt

Brom, som tillhör halogenerna, upptäcktes 1826 av fransmannen Balard men framställdes inte i någon större mängd förrän 1860.

Egenskaper

Brom är den enda ickemetallen som är flytande vid rumstemperatur. Det är en tung, rödbrun vätska som lätt avdunstar med en obehaglig lukt som påminner om klorgas. Bromgasen är starkt irriterande för ögon och hals. Spills brom på huden uppstår besvärliga sår.

Användning

Brom förenar sig lätt med andra ämnen och kan användas som blekmedel. Tidigare användes mycket brom till blyföreningar i bensinen för att förhindra knackning. Brom används i färger, mediciner, sanitetsartiklar, film och fotopapper.

Förekomst

Brom utvinns från saltbrunnar i Michigan och Arkansas. 

Framställning

Endast små mängder brom utvinns ur saltvatten vars halt av brom bara är 85 ppm.

Övrigt

Namnet kommer av grekiskans bromos som betyder stank. 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com