Studera.com | Periodiska systemet

Cesium

Symbol

Cs

Oxidationstal

+1 

Densitet

1,87 kg/dm3

Smältpunkt

28,4°C 

Kokpunkt

671°C 

 

Upptäckt

Cesium upptäcktes spektroskopiskt av tyskarna Bunsen och Kirchoff 1860 i mineralvatten från Durkheim.  

Egenskaper

Cesium tillhör alkalimetallerna, är silvervitt, mjukt och tänjbart. Cesium, gallium och kvicksilver är de enda metallerna som är flytande vid rumstemperatur. Cesium reagerar explosivt med kallt vatten och reagerar med is ända ned till -116°C. Cesiumhydroxid är den starkaste kända basen som t.o.m. angriper glas. Cesium har trettiotvå isotoper, fler än något annat grundämne. Mest känd är den radioaktiva isotopen 137Cs som spreds vida omkring efter Tjernobyl-olyckan.

Användning

Cesium används i elektronrör för att fånga in oönskat syre och i fotoelektriska celler. I klockor som endast går 5 sekunder fel på 300 år används också cesium.  

Förekomst

En av de största förekomsterna av cesium är Bernic Lake, Manitoba, Kanada. Fyndigheten där beräknas till 300 000 ton pollucit innehållande 20% cesium. 

Framställning

Cesium framställs genom elektrolys av smält cesiumcyanid. 

Övrigt

Namnet kommer från grekiskans caesius som betyder himmelsblå.  

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com