Studera.com | Periodiska systemet

Fluor

Symbol

F

Oxidationstal

-1 

Densitet

0,0017 kg/dm3

Smältpunkt

-219,6°C 

Kokpunkt

-188,1°C

 

Upptäckt

Redan under 1600-talet var det känt att mineralet fluorspat behandlat med syra etsade glas. I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet experimenterade många upptäckare med fluorvätesyra, HF, bl.a. svensken Scheele, engelsmannen Davy och fransmännen Gay-Lussac, Lavoisier och Thenard. Några experiment slutade med tragedier. Den som slutligen lyckades isolera fluor var fransmannen Moison år 1886.

Egenskaper

Fluor, som är en ljusgul gas, är det mest reaktionsbenägna ämne som finns. Fluor reagerar med metaller, glas, keramik och kol. Även. vatten brinner i fluor med ljus låga. Man har numera full teknisk kontroll av framställningen och transporterna av det farliga ämnet. 

Användning

Fluor används mycket för att etsa lampglas, för luft och vattenrening och som tillsats i dricksvatten för stärka emaljen i barns tänder. Eftersom fluor kan ersätta väte i organiska föreningar kommer antalet fluorföreningar att öka astronomiskt. Föreningar med ädelgaserna xenon, radon och krypton har framställts. 

Förekomst

Fluor finns i många mineral men mest i fluorspat CaF2 och cryolit Na2AlF6.

Framställning

Dagens framställning görs enligt Moisons metod genom elektrolys av kaliumvätefluorid i anhydridfluorid i ett kärl av metall eller genomskinlig fluorspat.

Övrigt

Namnet kommer från latinets fleure som betyder flöde. Fluor är extremt giftigt. Gränsvärdet är mycket lågt, mindre än 0,1 ppm. För att man ska upptäcka den stickande lukten av denna gas räcker det med 0,02 ppm.

 

 

Cryolit 
Fluorspat

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com