Fulleren


Forskarna trodde länge, att diamant och grafit var de enda formerna av rent kol. Forskning har visat, att det också finns kolmolekyler med 60 atomer. Atomerna är ordnade i 5- och 6-hörningar, så att strukturen liknar en fotboll. Forskarna har lyckats förändra strukturen på fullerenerna, så att de bildar "rör" i stället för "fotbollar".
Fulluren framställdes första gången 1969 genom sublimering av grafit vid lågt tryck. Vid den fria ångbildningen, vid ca 2300°C, bildades små kristaller av fulluren. De är identiskt lika de som hittats i Reis krater i Tyskland. Fullurenkristaller är genomskinliga och dubbelbrytande.
Man hoppas på att i framtiden kunna framställa material som är både lättare och starkare än stål.

Tillbaka till kol