Studera.com | Periodiska systemet

Gallium

Symbol

Ga

Oxidationstal

+3 

Densitet

5,9 kg/dm3

Smältpunkt

29,8°C 

Kokpunkt

2204°C

 

Upptäckt

Förutsett och beskrivet av ryssen Mendelejev och upptäckt spektroskopiskt av fransmannen Lecoq de Boisbaudran år 1875.

Egenskaper

Gallium är den enda metallen förutom kvicksilver, cesium och rubidium som är flytande nära rumstemperatur. Temperaturområdet där gallium är flytande är ovanligt stort. Gallium har också stor tendens att vara underkyld vätska långt under fryspunkten. Metallen expanderar hela 3,1% när den övergår från vätska till fast form vilket innebär att den inte bör förvaras i metall- eller glaskärl eftersom de lätt kan spricka.  

Användning

Gallium målat på glas ger briljanta speglar. Det används ofta som dopingämne i halvledare i transistorer. Galliumarsenid omvandlar ljus direkt till elektricitet. Många legeringar med gallium har låga smältpunkter.

Förekomst

Gallium förekommer ofta som spårelement i många mineral t.ex. bauxit och stenkol. 

Framställning

Framställs genom elektrolys av galliumhydroxid i kaliumhydroxid.  

Övrigt

Namnet kommer från latinets Gallia som betyder Frankrike. Gallium tycks inte vara så giftigt men bör handhas med försiktighet eftersom data på detta område saknas.

 

 

Bauxit

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com