Studera.com | Periodiska systemet

Germanium

Symbol

Ge

Oxidationstal

+2 eller +4 

Densitet

5,32 kg/dm3

Smältpunkt

938°C 

Kokpunkt

2833°C

 

Upptäckt

Förutsågs av ryssen Mendelejev 1871 och upptäcktes av tysken Winkler 1886. 

Egenskaper

Metallen är gråvit och i rent tillstånd kristallin och bräcklig.  

Användning

Germanium är en mycket viktig halvledare som kommer till användning inom elektroniken. Nyligen har en zon-reningsteknik upptäckts för att framställa ultra-rent germanium. Dopat med bl.a. arsenik och gallium används germanium i transistorer. Germanium och germaniumoxid är genomskinliga för infrarött ljus vilket kommer till användning i spektroskop, infraröddetektorer, i vidvinkelkameror och i mikroskopobjektiv. Organiska germaniumföreningar är aktiva mot vissa bakterier men är inte giftiga för däggdjur.  

Förekomst

Metallen förekommer i argyrodit, vilken är en sulfid av germanium och silver, i germanit som innehåller 8% germanium, i zinkmalmer och stenkol. Mest utvinns germanium ur zinkmalmerna medan förekomsten i stenkol anses vara en stor reserv.  

Framställning

Germaniumtetraklorid kan separeras från andra metaller genom fraktionerad destillation, som sedan kan hydrolyseras till germaniumdioxid, GeO2. Denna reduceras till ren metall med väte. 

Övrigt

Namnet kommer från latinets Germania, Tyskland.  

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com