Studera.com | Periodiska systemet

Hafnium

Symbol

Hf

Oxidationstal

+4 

Densitet

13,3 kg/dm3

Smältpunkt

2233 ±20°C 

Kokpunkt

4603°C

 

Upptäckt

Av Hafnia- det latinska namnet på Köpenhamn, där ämnet upptäcktes 1923 av dansken D. Coster och ungraren George de Hevesy. På basis av Bohrs atomteori förväntades hafnium förekomma tillsammans med zirkonium vilket slutligen visade sig vara riktigt. Det identifierades spektroskopiskt i mineralet zirkon från Norge. Hevesy och Janzen lyckades senare separera ut hafniumkaliumfluorid genom upprepade omkristalliseringar. Metalliskt hafnium utvanns första gången av van Arkel och de Boer genom att låta hafniumtetrajodidånga passera över upphettade wolframtrådar. 

Egenskaper

Metallen är böjlig med briljant silverlyster. Mycket ren hafniummetall kan självantända i luft. Det innebär att metallen måste maskinbearbetas med försiktighet.

Användning

Hafnium har mycket bra förmåga att absorbera neutroner och är extremt korrosionsbeständig. Därför används hafnium i kärnkraftverkens regulatorstavar. Hafnium legeras ofta med andra metaller som järn, titan, niob och tantal. 

Förekomst

De flesta zirkoniummineralen innehåller 1 - 5% hafnium.

Framställning

Nästan allt hafnium framställs idag genom att man reducerar hafniumtetraklorid med magnesium eller natrium. Av alla metaller är hafnium och zirkonium de som är svårast att separera

Övrigt

Hafniums gränsvärde i luft är 0,5 mg/m3.

 

 

Zirkon

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com