Studera.com | Periodiska systemet

Jod

Symbol

I

Oxidationstal

-1,+1,+5 eller+7 

Densitet

4.93 kg/dm3

Smältpunkt

114°C 

Kokpunkt

184°C

 

Upptäckt

Upptäcktes av fransmannen Courois 1811. 

Egenskaper

Jod är ett blåsvart glänsande ämne som i rumstemperatur avdunstar med en blåviolett gas som har en irriterande lukt. Om jod löses i kloroform, koltetraklorid eller koldisulfid blir vätskan vackert purpurfärgad. 

Användning

Lösligheten i vatten är dålig. Jod används mycket i organiska föreningar och i mediciner. Brist på jod orsakar struma. Kaliumjodid, KI, löst i alkohol används på sår. 

Förekomst

Jod, en av halogenerna, förekommer sparsamt i form av jodider i havsvatten, Chilesalpeter, i nitrathaltig jord och i olje- och saltbrunnar. 

Framställning

Ren jod kan framställas på många sätt bl. a. genom att låta kaliumjodid reagera med kopparsulfat. 

Övrigt

Namnet kommer från grekiskans iodes som betyder violett. Försiktighet ska iakttas i handhavandet av jod eftersom jod på huden kan orsaka skador. Jodånga är mycket irriterande för ögon och slemhinnor. Maximala koncentrationen av jod i luften får inte överstiga 1 mg/m3.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com