Studera.com | Periodiska systemet

Iridium

Symbol

Ir

Oxidationstal

+3 eller +4 

Densitet

22,42 kg/dm3

Smältpunkt

2446°C 

Kokpunkt

4428°C

 

Upptäckt

Iridium upptäcktes av fransmannen Tennant i resterna efter det att råmaterial av platina hade upplösts av kungsvatten

Egenskaper

Metallen som tillhör platinafamiljen är vit med något gulaktig ton. Den är mycket hård och bräcklig vilket gör den svår att maskinbearbeta. Iridium är den korrosionsbeständigaste av alla metaller. Iridium angrips inte av några syror utan endast av smälta salter som natriumklorid, NaCl och natriumcyanid, NaCN.

Användning

Iridium ingick i standardmetern i Paris som bestod av 90% platina och 10% iridium och som gällde före 1960. Se krypton. Metallen används i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.

Förekomst

Det utvinns som biprodukt i nickelgruvor

Framställning

 

Övrigt

Namnet kommer av latinets iris - regnbåge, vilket är ett bra val eftersom iridiums salter har starka färger. Densiteten är något lägre än osmiums men vid mätningar som gjorts i rymden har iridium visats sig vara något tyngre, 22,65 kg/dm3, än osmium, 22,61 kg/dm3. För närvarande är det alltså osäkert vilket grundämne som har största densiteten. Till platinametallerna hör platina, iridium, osmium, palladium, rutenium och rodium.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com