Studera.com | Periodiska systemet

Kalium

Symbol

K

Oxidationstal

+1 

Densitet

0,862 kg/dm3

Smältpunkt

63,3°C 

Kokpunkt

759°C

 

Upptäckt

Upptäcktes 1807 av engelsmannen Davy som utvann ämnet ur pottaska, dvs askan i en spis. Detta var den första metall som avskilts med elektrolys.

Egenskaper

Kalium är ett av de mest reaktionbenägna grundämnena. Metallen är mycket mjuk och kan skäras med kniv. Omedelbart efter att en yta är frilagd är den silverglänsande. Kalium reagerar häftigt med vatten under avgivande av vätgas. Metallen måste förvaras i någon mineralolja eller i fotogen. Kalium och dess salter färgar lågor violetta. Vanligt kalium är en blandning av tre isotoper. 17 isotoper är kända

Användning

Största användningen är till gödningämnen. Kalium är ett mycket viktigt ämne för växterna. Kaliumföreningar används ofta i olika sammanhang. 

Förekomst

Kalium är det 7:e vanligast förekommande grundämnet i jordskorpan. Kalium utvinns ur mineralen sylvit, carnalit, och polyhalit som finns i gamla havs- och sjöbottnar. Dessa bryts i Tyskland, New Mexico, Kalifornien och Utah. Stora fyndigheter har nyligen hittas i Saskatchewan, Kanada, på 1000 meters djup. Kalium förekommer också i havsvatten men relativt lite jämfört med natrium.

Framställning

Metoden är densamma som upptäckaren använde nämligen elektrolys av kaliumhydroxid, KOH. 

Övrigt

Namnet kommer från latinets kalium och arabiskans qali. På engelska heter ämnet potassium vilket härleds från pot ashes - pottaska.

 

 

Sylvit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com