Studera.com | Periodiska systemet

Natrium

Symbol

Na

Oxidationstal

+1

Densitet

0,971 kg/dm

Smältpunkt

97,7°C  

Kokpunkt

883°C

 

Upptäckt

Natrium har varit känt länge som beståndsdel i olika kemiska föreningar. Det var engelsmannen Davy som 1807 först isolerade natrium genom elektrolys av kaustik soda, NaOH.  

Egenskaper

Ämnet är mycket reaktionsbenäget. Natrium reagerar häftigt med vatten och kan antändas spontant. Det är den från vattnet frigjorda vätgasen som tar eld. Tretton isotoper är kända.

Användning

Grundämnet förekommer i många föreningar t.ex. koksalt (NaCl), soda (Na2CO3), bakpulver (NaHCO3), kaustik soda (NaOH), chilesalpeter (NaNO3), natriumtiosulfat (Na2S2O3) och borax (Na2B4O7). Natriumföreningar används i industrier som tillverkar eller behandlar papper, tvål, textilier, olja, kemikalier och metaller.

Förekomst

Natrium förekommer i solen och i andra stjärnor. Den gula D-linjen i solspektrum är mycket tydlig. Natrium är det 6:e vanligast förekommande grundämnet i jordskorpan - ca 2,6%. Ämnet förekommer aldrig fritt utan alltid i föreningar. Den vanligaste är natriumklorid, koksalt. Kryolit, amfibol, zeolit och sodalit är mineral som innehåller natrium.

Framställning

Kommersiellt framställs natrium genom elektrolys av absolut torr, smält natriumklorid. Detta är mycket billigare än den tidigare använda metoden, som var elektrolys av natriumhydroxid. Natrium är den volymmässigt billigaste metallen.

Övrigt

Metallen måste handhas med försiktighet och ska lagras fritt från vatten eller fuktig luft. Namnet natrium kommer från latin. Sodium är det engelska namnet som kommer från det medeltida latinets sodanum som betyder botemedel mot huvudvärk.

 

 

Kryolit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com