Studera.com | Periodiska systemet

Fosfor

Symbol

P

Oxidationstal

-3, +3 eller +5 

Densitet

vit:1,82 kg/dm3
röd:2,20 kg/dm3
svart:2,25 kg/dm3

Smältpunkt

vit: 44,1°C 

Kokpunkt

röd sub. vid 417°C

 

Upptäckt

Grundämnet fosfor upptäcktes av tysken Brand som preparerade ämnet ur urin.

Egenskaper

Fosfor existerar i minst 4 olika former. De vanligaste är: 

  • Vit fosfor, som är fast och vaxartad. Absolut ren är den färglös och genomskinlig. Den är oerhört giftig. Dödlig dos är 50 mg. Den är olöslig i vatten, löslig i koldisulfid. Den antänds spontant i luft varvid den omvandlas till fosforpentoxid, P2O5. Den ska förvaras i vatten och måste handhas med handskar eftersom den orsakar allvarliga brännskador på huden. När vit fosfor belyses av solen eller upphettas i sina egna ångor till 250°C omvandlas den till röd fosfor.
  • Röd fosfor är inte alls lika giftig som den vita och antänds inte spontant i luft. Den ska ändå handhas med försiktighet eftersom den vid vissa temperaturer kan övergå i vit form. Rök av röd fosforoxid är mycket giftig.
  • Svart fosfor.

Användning

Fosfor är en viktig beståndsdel i cellplasman, i nervvävnad och i skelettet. Fosforpentoxid, P2O5, används för att tillverka gödningsmedlet superfosfat som säljs i stora mängder. Fosfater ingår i specialglas för natriumlampor. Benaska, kalciumfosfat, används för att göra finare porslin och mono-kalciumfosfat används i bakpulver. Fosfor är också ett viktigt grundämne i stål, i fosforbrons och många andra produkter. Trinatriumfosfat används som rengöringsmedel eftersom det gör vattnet mjukt. Röd fosfor ingår i fyrverkerier, pesticider, rökbomber m.m..  

Förekomst

Mineralet apatit, som är den viktigaste råvaran för fosfor, bryts i stora mängder i Ryssland, Marocco och i USA-staterna Florida, Tennesee, Utah och Idaho. 

Framställning

Vit fosfor kan framställas om tri-kalciumfosfat, Ca3(PO4)2, som ingår i apatit, upphettas i närvaro av kol och kisel i en elektrisk ugn. Forforångan leds sedan in under vatten och stelnar.

Övrigt

Namnet från grekiskans phosphoros, ljusbärare, gammalt namn på Venus som syntes före soluppgången.

 

 

Apatit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com