Studera.com | Periodiska systemet

Protaktinium

Symbol

Pa

Oxidationstal

+4 eller +5 

Densitet

15,4 kg/dm3

Smältpunkt

1572°C 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

Den första av protaktiniums isotoper som upptäcktes var 234Pa, en kortlivad sönderfallsprodukt till uran ( 238U-serien). De identifierades av tyskarna Fajans och Gohring 1913. De kallade ämnet brevium. När den mer långlivade isotopen 231 Pa identifierades av tyskarna Hahn och Meitner 1913. gav de ämnet namnet protoactinium. Det förkortades 1949 till protaktinium. Det var först 1934 som tysken Grosse kunde framställa rent protaktinium.

Egenskaper

Protaktinium har ljus metallyster som bevaras en tid i luft. 20 isotoper är kända. Metallen är supraledande under 1,4°K dvs under -271,7°C. Flera protaktiniumföreningar är kända, de flesta färgade. Ämnet är mycket giftigt och kräver speciell behandling liknande den för plutonium.

Användning

Ämnet kan användas som alfa-strålande preparat.

Förekomst

Protaktinium finns i pechblände i en halt av 1 del på 10 miljoner. I Zaire har malm med 3 delar på 10 miljoner hittats.

Framställning

1961 framställde den brittiska atommyndigheten i en 12-stegsprocess 125 g protaktinium ur 60 ton förbrukat kärnmaterial.

Övrigt

Namnet är taget från grekiskans protos som betyder först. 

 

 

Pechblände

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com