Studera.com | Periodiska systemet

Prometium

Symbol

Pm

Oxidationstal

+3 

Densitet

7,26 kg/dm3

Smältpunkt

1042 °C  

Kokpunkt

 ca 3000 °C

 

Upptäckt

Många kemister insåg ända sedan 1902, att det måste finnas ett grundämne mellan 60.Neodym och 62.Samarium och stora ansträngningar gjordes för att få fram detta. Det var först år 1945 som amerikanarna Marinsky, Glendenin och Coryell kemiskt kunde avskilja ämnet efter det att de bombarderat neodym med neutroner. Avskiljningen av prometium ur det bestrålade neodymet gjordes med en jonbytesmetod. 

Egenskaper

Man vet ganska lite om prometiums metalliska egenskaper. Två modifikationer av prometium är kända, en alfa- och en betaform.

Användning

Beta-strålningen från prometium kan absorberas av fosfor som sedan avger energin som vanligt ljus. Detta ljus kan sedan lysa på en fotocell som omvandlar energin till elektrisk ström. Ett batteri med isotopen 147Pm har en livslängd på 5 år. Mer än 30 prometiumföreningar har preparerats, de flesta färgade.

Förekomst

Ämnet förekommer inte naturligt på jorden. Däremot har prometium identifierats i ljusspektrum från stjärnan HR465 i stjärnbilden Andromeda. Eftersom ingen av prometiums 17 isotoper har längre halveringstid än 17,7 år innebär detta att prometium bildas nära stjärnans yta.

Framställning

Med jonbytesmetod kan prometium framställas ur förbrukat kärnbränsle.

Övrigt

Namnet är taget från den grekiska mytologin. Det var Prometheus som stal elden från himlen.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com