Studera.com | Periodiska systemet

Polonium

Symbol

Po

Oxidationstal

+2 eller +4 

Densitet

9,32 kg/dm3

Smältpunkt

254 °C  

Kokpunkt

 962 °C

 

Upptäckt

Polonium var det första grundämne som det franska paret Pierre och Marie Curie upptäckte 1898. De undersökte vad som orsakade den radioaktiva strålningen i mineralet pechblände som hittats i Böhmen.

Egenskaper

Isotopen 210Po är en mycket flyktig metall som alfa-sönderfaller oerhört snabbt. En kapsel med 0,5 g uppnår omedelbart en temperatur på 500°C. Eftersom kapselns väggar lätt håller kvar alfa-partiklarna skulle en sådan kapsel kunna bli en utmärkt värmekälla i rymdstationer. Många föreningar och legeringar med polonium är kända. 29 isotoper har hittats.

Användning

Polonium används i borstar för borttagande av damm på fotografisk film. Stor försiktighet måste då iakttas. På grund av den farliga radioaktiva strålningen har polonium få användningsområden.

Förekomst

Polonium är ett mycket sällsynt grundämne i naturen. Uranmalm innehåller bara 0,1 mg per ton av isotopen 210Po.

Framställning

 År 1934 lyckades man framställa en isotop av polonium, 210Po, genom att bombardera vismut med neutroner.

Övrigt

Ämnet döptes efter Marie Curie's hemland, Polen. 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com