Studera.com | Periodiska systemet

Platina

Symbol

Pt

Oxidationstal

+2 eller +4 

Densitet

21,45 kg/dm3

Smältpunkt

1768 °C  

Kokpunkt

 3825 °C

 

Upptäckt

Upptäcktes i Sydamerika av Ulloa 1735 och av engelsmannen Wood 1741. Metallen har använts sedan lång tid tillbaka av indianer i Colombia. .

Egenskaper

Platina är en vacker, silvervit metall som i ren form är smidbar och böjlig. Metallen oxiderar inte vid någon temperatur men angrips av halogener, cyanider, svavel och kaustiksoda. Den är olöslig i saltsyra och salpetersyra men löser sig i kungsvatten. Liksom palladium kan platina absorbera stora mängder vätgas vid vanliga temperaturer. Vätet avges om temperaturen höjs. Platina är en mycket bra katalysator och används bl.a. vid tillverkning av svavelsyra.

Användning

Dess utvidgningskoefficient är nästan lika stor som den för soda-silikatglas. Platina används därför till elektroder i glasapparater. Platina används i smycken, ledningar och kärl för laboratoriebruk, i många värdefulla instrument, i elektriska kontaker, i tandmaterial och i korrosionsbeständiga apparater. En legering med kobolt ger en mycket kraftfull permanentmagnet vars styrka är nästan dubbelt så stor som en Alnico-magnet. Platinametall används också för att täcka missilers noskoner och i jetmotorers munstycken. Som katalysator används platina för att kracka oljeprodukter och i bilars avgasrenare. Tunn platinatråd blir glödande i ånga från metanol eftersom den verkar som katalysator för alkoholens omvandling till formaldehyd. Denna egenskap används i cigarettändare och handvärmare. Vätgas tillsammans med syrgas exploderar i närvaro av platina.

Förekomst

Platina förekommer naturligt tillsammans med små mängder av övriga metaller i platinagruppen: iridium, osmium, palladium, rutenium och rodium. Fyndigheter är gjorda i uralbergen, Colombia och västra USA. Mineralet sperrylit, PtAs2, förekommer i nickelbärande malm som bryts i Ontario, Kanada.

Framställning

Platina förekommer mestadels i gedigen form och kan skiljas ut från andra metaller på grund av deras olika smältpunkter. 

Övrigt

Namnet kommer från spanskans platina, silver. Platina uttalas så att det rimmar på Christina. Att uttala så att det rimmar på patina är felaktigt.  

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com