Studera.com | Periodiska systemet

Plutonium

Symbol

Pu

Oxidationstal

+3,+4,+5 eller +6 

Densitet

19,8 kg/dm3

Smältpunkt

640°C  

Kokpunkt

3228°C

 

Upptäckt

Isotopen 238 Pu producerades 1940 av amerikanarna Seaborg, McMillan, Kennedy och Wahl genom bombardemang av uran med deuteriumkärnor i Berkeley, Kalifornien.

Egenskaper

Metallen ser ut som silver men mattas och gulnar när den oxiderar. Den är mycket reaktionsbenägen. Ett lagom stort stycke plutonium känns varmt på grund av dess radioaktiva alfa-strålning. Större stycken avger tillräckligt med energi för att koka vatten. Plutonium löser sig i saltsyra. Metallen kan uppträda i sex olika former som ger olika färger i vattenlösning. Många kemiska föreningar med plutonium är kända. 15 isotoper är kända.

Användning

Plutonium kan användas som ingrediens i atomvapen och som ett nyckelmaterial vid den industriella utvecklingen av kärnkraft. Ett kg plutonium kan producera 22 miljoner kilowattimmar värme- energi. Ett kg plutonium i en atombomb motsvarar 20 000 ton kemiska sprängämnen.

Förekomst

Plutonium förekommer naturligt i små mängder i uranmalm eftersom naturligt uran avger neutroner som sedan sönderfaller till neptunium och därefter till 239Pu genom beta-sönderfall. Se nedan. Världens kärnkraftverk producerar idag 20 000 kg plutonium per år och lagret som samlats är på 300 000 kg.

Framställning

Plutoniumisotopen 239Pu produceras i stora kvantiteter vid kärnreaktorer genom följande sönderfallsserie:
238U(n,gamma) 239U(ß) 239Np(ß) 239Pu

Övrigt

Namnet är taget efter planeten Pluto. Plutonium är ett mycket farligt radioaktivt gift. För att handha detta farliga ämne måste speciell utrustning användas. Plutonium som befinner sig I vätskelösning kan hellre uppnå sin kritiska massa än plutonium i fast form. Massans form har betydelse. Om plutonium eller uran ( 237U) uppnår sin kritiska massa föreligger risk för explosion. 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com