Studera.com | Periodiska systemet

Rhenium

Symbol

Re

Oxidationstal

+4, +6 eller +7

Densitet

21,0 kg/dm3

Smältpunkt

3186°C  

Kokpunkt

5596°C

 

Upptäckt

Äran av att ha upptäckt rhenium tillkommer vanligtvis Noddack, Tacke och Berg som 1925 tillkännagav att de registrerat ämnet i platinamalm. De hade också funnit ämnet i gadolenit och molybdenit. Genom att upparbeta 660 kg molybdenit lyckades de 1928 framställa 1 gram rhenium. 

Egenskaper

Metallen har en silvrig lyster. Dess densitet är mycket hög, nummer fyra av grundämnena, och bland ämnena med höga smältpunkter hamnar den som nummer tre efter kol och wolfram. Den har också många andra betydelsefulla egenskaper. Glödgad är den mycket smidbar och kan rullas och pressas. Naturligt rhenium är en blandning av två isotoper. Tjugosex andra instabila isotoper är funna.

Användning

Legeringar med wolfram och molybden är mycket värdefulla. De används i trådar i massspektrometrar. Rhenium-molybdenlegeing är supraledande under 10°K (-263°C). Rhenium-wolframlegering används för mätning av höga temperaturer upp till 2200°C. Rheniumkatalysatorer är mycket motståndskrafiga mot kväve, svavel och fosfor och används därför i tillverkningen av högklassiga kemikalier.

Förekomst

Rhenium förekommer inte fritt i naturen och inte heller i något för rhenium specifikt mineral. Ämnet är utspritt i jordskorpan som beräknas innehålla 0,1%. Rhenium framställs idag huvudsakligen ur molybdenit och kopparsulfidmalm.

Framställning

Rheniummetall framställs genom reduktion av ammoniumperrhenat med väte vid hög temperatur.

Övrigt

Rhenium säljs mestadels i pulverform. Eftersom giftigheten inte är utforskad ska rhenium handhas med försiktighet. Namnet kommer av latinets Rhenus som betyder floden Rhen.

 

 

Molybdenit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com