Studera.com | Periodiska systemet

Rodium

Symbol

Rh

Oxidationstal

+3

Densitet

12,4 kg/dm3

Smältpunkt

1964 °C  

Kokpunkt

3695 ±100 °C

 

Upptäckt

Engelsmannen Wollason upptäckte rodium i platinamalm, som han troligen fått från sydamerika.

Egenskaper

Metallen är silvervit, har högre smältpunkt och lägre densitet än platina. Rodium har låg elektrisk resistans, låg och stabil kontaktresistans och hög motståndkraft mot korrosion.

Användning

Huvudsakliga användningen är som legering med platina och palladium. Sådana legeringar används i smältugnars glödelement, i formar för tillverkning av glasfiber, till flygplans tändstift och laboratoriers smältdeglar. Platinerat rodium är extremt hårt och har mycket goda spegelegenskaper och används för optiska instrument. Rodium används också i smycken, för dekorationer och som katalysator.

Förekomst

Det förekommer tillsammans med andra metaller i platinagruppen i kopparnickelsulfidmalm i Kanada. Rodium kan trots låg halt utvinnas där på grund av de stora kvantiteterna malm. Den årliga världsproduktionen är ca 8 ton.

Framställning

Avskiljs från andra metaller i platinagruppen genom utsmältning. 

Övrigt

Rök och damm får inte inte innehålla mer än 1 mg/m3. Namnet kommer av grekiskans rhodon som betyder ros.