Studera.com | Periodiska systemet

Radon

Symbol

Rn

Oxidationstal

0

Densitet

0,0097 kg/dm3

Smältpunkt

-71 °C  

Kokpunkt

-61,7 °C

 

Upptäckt

Upptäcktes 1900 av tysken Friedrich Ernst Dorn som kallade ämnet radium emanation. År 1908 lyckades engelsmännen Ramsay och Gray isolera ämnet och bestämma dess densitet. Vad man fann var den då tyngsta kända gasen och kallade den niton. År 1923 döptes gasen till radon.

Egenskaper

Gasen tillhör ädelgaserna och är därmed inert. En förening med fluor har dock skapats. Vid normal temperatur är gasen färglös. När den kyls under fryspunkten blir radon fosforiserande och övergår i gult när temperaturen sänks ytterligare. 26 isotoper är kända.

  • Isotopen 222Rn kommer från radiumsönderfall och alfa-sönderfaller med halveringstiden 3,8 dygn.
  • Isotopen 220Rn sönderfaller från thorium och alfa-sönderfaller med halveringstiden 55,6 sekunder.
  • Isotopen 219Rn kommer från aktinium och alfa-sönderfaller med halveringstiden 4 sekunder.

Användning

Radon används fortfarande i terapeutiskt syfte av ett fåtal sjukhus som samlar gasen i små tuber eller nålar för att sedan applicera dessa på patienterna.

Förekomst

Genomsnittligt finns ett gram radon i ett marklager som är 10 cm djupt och har arean 3 km2. Mer koncentrerad är gasen i gruvor, särskilt där uran bryts. Den förekommer också i springbrumnnar som den i Hot Springs, Arkansas.

Framställning

Radon är en sönderfallsprodukt som bara behöver samlas in.

Övrigt

Eftersom radon avger alfa-stråning är den särskilt farlig att andas in. När radon kommer in i andningsorganen sker sönderfall och alfa-partiklar kan träffa DNA i cellkärnorna. Dessutom är sönderfallsprodukterna, de s. k. radondöttrarna, giftiga och radioaktiva. Många lungcancerfall är orsakade av radon i byggnader. Innehåller marken under huset eller husets väggar material innehållande radium, krävs mycket god ventilation. 

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com