Studera.com | Periodiska systemet

Antimon

Symbol

Sb 

Oxidationstal

-3, +3 eller +5 

Densitet

6,69 kg/dm3

Smältpunkt

631°C 

Kokpunkt

1587°C

 

Upptäckt

Kännedom om grundämnet antimon har funnits länge och är känt som metall sedan början av 1600-talet. 

Egenskaper

Två former av antimon förekommer, en metallisk och en amorf, grå form. Den metalliska formen är bräcklig på ett flagande, kristalliskt sätt. Den är blåaktigt vit, har metallisk lyster, påverkas inte mycket av luften och brinner med starkt lysande låga vid upphettning. 

Användning

Antimon används vid tillverkning av dioder, då i mycket ren form. Den används i många legeringar, som därigenom blir hårdare. Antimonoxider, antimonsulfider och natriumantimonat används i mediciner. 

Förekomst

Antimon är inte vanligt förekommande men finns i 100-talet mineral. Det kan också förekomma rent i naturen men för det mesta som antimonsulfid, Sb2S3, stibnit.

Framställning

Metallen skiljs ut från sin sulfid genom rostning till oxid, som sedan reduceras med kol.  

Övrigt

Namnet kommer av grekiskans anti + monos --" en metall som man inte finner ensam". Antimon och många av dess föreningar är mycket giftiga.

 

 

Stibnit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com