Studera.com | Periodiska systemet

Skandium

Symbol

Sc

Oxidationstal

+3

Densitet

2,98 kg/dm

Smältpunkt

1541°C  

Kokpunkt

2830°C

 

Upptäckt

På basis av periodiska systemet förutsåg ryssen Mendelejev förekomsten av ett grundämne som skulle ha en atomvikt mellan kalciums 40 och titans 48. Grundämnet upptäcktes av svensken Lars Fredrik Nilsson år 1878 i mineralen euxenit och gadolenit som bara hade hittats i Skandinavien. Genom att bearbeta 10 kg mineral kunde Nilsson framställa 2 gram skandiumoxid. Först år 1937 lyckades tyskarna Fischer, Brunger och Grieneisen framställa ren skandium. 

Egenskaper

Skandium är en silvervit, mjuk metall som utvecklar en gulaktig eller skär yta i luft. Det är en mycket lätt metall och har högre smältpunkt än aluminium Skandium reagerar mycket snabbt med många syror. Tolv isotoper är kända.

Användning

Dess lätthet i kombination med hög smältpunkt gör att skandium lämpar sig väl för rymdfart. Den används till högintensiv belysning.

Förekomst

Skandium är ett mycket vanligare grundämne i solen och andra stjärnor än det är på jorden. I solen kommer det på 23:e plats medan det hamnar på 50:e plats på jorden. Det finns vida spritt överallt på jorden i små mängder. Det förekommer i över 800 mineral. Den blå färgen i ädelstenen beryll (akvamarinvarianten) sägs komma från skandium.

Framställning

Rent scandium produceras idag genom att reducera skandiumklorid med kalcium.

Övrigt

Skandium är relativt dyrt. Ett gram kostar ungefär 600 kr (1996). Om dess giftighet vet man väldigt lite, vilket gör att scandium måste handhas med försiktighet.

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com