Studera.com | Periodiska systemet

Samarium

Symbol

Sm

Oxidationstal

+2 eller +3

Densitet

7,52 kg/dm3

Smältpunkt

1072°C  

Kokpunkt

1790°C

 

Upptäckt

Upptäcktes spektroskopiskt av fransmannen Lecoq de Boisbaudran år 1879 i mineralet samarskit.

Egenskaper

Metallen har en ljus silvrig lyster och är ganska stabil i luft. Tre kristallina modifikationer förekommer med transformationer vid 734°C och 922°C. Metallen antänds i luft vid 150°C. Tjugoen isotoper är kända. Naturligt samarium är en blandning av flera isotoper varav tre är radioaktiva med långa halveringstider.

Användning

Samarium liksom flera andra jordartsmetaller används i kolbågsbelysning i filmindustrin. Samariumkobolt, SmCo5, används för att göra permanentmagneter som är mycket svåra att avmagnetisera. Samarium har också använts i glas för att absorbera infrarött ljus och som neutronabsorbator i kärnreaktorer.

Förekomst

Samarium förekommer liksom de andra sällsynta jordartsmetallerna i mineralen monazit och bastnazit. I monazit är halten 2,8%.

Framställning

Det är först på senare år man lyckats framställa rent samarium. En bra och snabb metod är elektrokemisk utfällning med en lösning av litiumcitrat och en kvicksilverelektrod. Samarium kan också produceras genom att man reducerar samariumoxid med barium eller lantan.

Övrigt

Namnet kommer från mineralet samarskit, som uppkallats efter den ryske gruvingenjören Samarski. Det är inte känt hur giftigt samarium är. Därför ska metallen handhas med försiktighet.


 

Samarskit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com