Tenn

Symbol

Sn

Oxidationstal

+2 eller +4

Densitet

grå: 5,75 kg/dm3
vit:7,31 kg/dm3 

Smältpunkt

232°C  

Kokpunkt

2602°C

 

Upptäckt

Ämnet är känt sedan lång tid tillbaka.

Egenskaper

Vanligt tenn är en silvervit, smidbar, ganska böjlig metall. Metallen har hög kristallin struktur. Om en tennstång bryts hörs ett s.k. tennskrik när kristallstrukturen förstörs. Vid värmning ändras grått alfa-tenn till vanligt vitt beta-tenn vid temperaturen 13,2°C. Vid avkylning går det vita tennet långsamt tillbaka till grått tenn. Dessa förändringar beror på föroreningar som t.ex. aluminium och zink och kan förhindras med små tillsatser av antimon eller vismut. Förändringen till grått tenn kallas tennpest. Tenn motstår destillerat vatten liksom vanligt mjukt dricksvatten, men attackeras av starka syror, alkalier och syrasalter. Vanligt tenn är en blandning av nio stabila isotoper. Arton instabila isotoper är kända.

Användning

Tenn kan putsas till hög glans och
lämpar sig väl som täckmetall och korrosionsskydd för andra metaller. Tennpläterad plåt förekommer i konsevburkar. Som legeringsmetall är tenn mycket värdefullt. Exempel på legeringar är mjukt lödtenn, typografisk metall, smältsäkringar, metall till pokaler, brons, metall i kyrkklockor, metall i stämplar och fosforbrons. För grått tenn finns ingen användning. Det viktigaste tennsaltet är tennklorid, SnCl2, som används som reduceringsmedel. Tennsalter som sprayas på glas ger glaset ett elektriskt ledande skikt. Detta har använts till panelbelysning och frostfria vindrutor. Denna teknik kommer att ha stor betydelse efersom glasets egenskaper kan styras med elektrisk ström. Bilindustrin intresserar sig nu mycket för dessa s.k. smarta glas och tillverkningen ökar. Fönsterglas tillverkas numera genom att man häller smält glasmassa på smält tenn för att ytan ska bli slät. Helt nyligen har en tenn-nioblegering tillverkats som är supraledande vid mycket låga temperaturer. Denna legering kommer att bli betydelsefull i supraledande magneter. En sådan magnet med ledningstråd av tenn-niob, med en vikt på ett par kilo och med ett litet ficklampsbatteri skulle kunna ge samma magnetfältstyrka som en 100 tons elektromagnet driven av stark elektrisk ström.

Förekomst

Tenn finns huvudsakligen i mineralet casserit, SnO2. De största leveranserna kommer från Malaisia, Bolivia, Indonesien, Zaire, Thailand och Nigeria.

Framställning

Metallen framställs genom att malmen reduceras med kol i speciella ugnar, s.k. reverberugnar.

Övrigt

Namnet kommer från fornengelskans tin. Symbolen Sn är förkortning av latinets stannium. Små mängder tenn från konservburkar med tennbeläggning anses helt ofarlig. Den tillåtna gränsen i USA för tenn i mat är 300 mg/kg.

 

 


Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com