Studera.com | Periodiska systemet

Teknetium

Symbol

Tc

Oxidationstal

+4,+6 eller +7

Densitet

11,5 kg/dm3

Smältpunkt

2157°C  

Kokpunkt

4265°C

 

Upptäckt

Ämnet förutsågs på basis av luckan som fanns i periodiska systemet. Det upptäcktes 1925 av Perrier och Segre i Italien vilka kallade ämnet masurium. Ämnet fanns i ett molybdenprov som E. Lawrence hade skickat från Berkeley, USA. Där hade provet bombarderats med deuterium. Teknetium var det första konstgjorda grundämnet.

Egenskaper

Metallen, som liknar rhenium, är silvergrå och mattas långsamt i fuktig luft. Den löses i salpetersyra, kungsvatten och koncentrerad svavelsyra men är helt olöslig i saltsyra. Metallen har mycket korrosionshindrande egenskaper. Nitton isotoper är kända, alla radioaktiva. Metallen är supraledande under 11°K(-262°C).

Användning

Kolstål som läggs i ett vattenbad med endast 55 ppm kaliumteknetiumoxid, KTcO4 får ett mycket effektivt rostskydd. Men detta rostskydd kan bara användas i slutna system, eftersom teknetium är radioaktivt. Isotopen 95Tc används som spårämne eftersom den endast avger gammastrålning.

Förekomst

Man har ännu inte hittat naturligt teknetium på jorden. Hittas teknetium är det antagligen spill från något kärnkraftverk. Däremot har ämnet observerats i spektrum från en del stjärnor.

Framställning

Flera kilogram av metallen har nu framställts. Ren metall kan framställas genom att reducera ammoniumtecknetat med vätgas.

Övrigt

Namnet kommer från grekiskans technetos dom betyder artificiell, konstgjord. Tidigare kostade metallen över 20 000 kr/g men är numera nere i ca 500 kr per gram.

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com