Studera.com | Periodiska systemet

Titan

Symbol

Ti

Oxidationstal

+2, +3 eller +4

Densitet

4,54 kg/dm3

Smältpunkt

1668°C  

Kokpunkt

3287°C

 

Upptäckt

Upptäcktes av österrikaren Gregor 1791 och namngavs av tysken Klaproth 1795. Titan preparerades 1887 av svenskarna Lars Fredrik Nilsson och Pettersson. Ren titanmetall (99,9%) framställdes först 1910 av Hunter genom att upphetta titanklorid, TiCl4, med natrium i en stålbehållare.

Egenskaper

Titan är i ren form en blänkande, vit metall. Den är lätt, stark, enkel att framställa och har utmärkt korrosionsresistens. Metallen motstår utspädd svavelsyra och saltsyra, de flesta organiska syrorna, klorgas och klorföreningar. Titan är lika starkt som stål men 45% lättare. Naturligt titan består av 5 stabila isotoper. Åtta andra radioaktiva isotoper är kända. Titan finns i två former med övergångstemperaturen 880°C.

Användning

Titan är ett viktigt legeringsämne till aluminium, molybden, mangan och järn. Metallen motstår saltvatten mycket bra och används i propellrar, riggar och andra båtdelar som kommer i kontakt med havsvatten. Titan anses fysiologiskt inert och används vid tandoperationer som benersättning. I rent tillstånd är titandioxid, TiO2, klar med extremt högt brytningsindex och med en optisk spridning som är större än diamantens. Det tillverkas och används som ädelsten men är relativt mjukt. Safirer och rubiner tindrar som stjärnor på grund av närvaron av titandioxid. Oxiden förekommer också i hus- och konstnärsfärger. Det mesta av titanet går åt för att tillverka titandioxid. Titantetraklorid, TiCl4, används för att göra glas regnbågsskimrande. Detta ämne ryker starkt i luft och används för att göra rökslöjor.

Förekomst

Titan finns i meteoriter och solen. Stenar som Apollo 17 hemförde från månen innehöll 12,1% titanoxid, TiO2. Metallen kommer på 9:e plats bland grundämnena i jordskorpan. Titan förekommer alltid i vulkaniska bergarter. Metallen finns i mineralen rutil, ilmenit, titanit och många andra malmer. Den förekommer i växter och som spårämne i vår kropp.

Framställning

Metallen var en kuriositet i laboratorier ända tills tysken Kroll visade att den kommersiellt kunde framställas genom att reducera titantetraklorid, TiCl4, med magnesium.

Övrigt

Namnet kommer från latinets Titans som i mytologin var jordens son.

 

 

Rutil
Titanit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com