Studera.com | Periodiska systemet

Uran

Symbol

U

Oxidationstal

+3 till +6

Densitet

ca 18,95 kg/dm3

Smältpunkt

1135°C  

Kokpunkt

4131°C

 

Upptäckt

Gulfärgat glas innehållande 1% uranoxid har hittats i Neapel och daterats till år 79 e.Kr..Tysken Klaproth hittade ett okänt ämne i pechblände år 1789 och försökte isolera detta. Den förste som lyckades preparera grundämnet var Peligot 1841 som reducerade urananhydridklorid med kalium.

Egenskaper

Uran uppträder i tre former med omvandligstemperaturerna 688°C och 776°C. Uran är en tung, silvervit metall som är eldfängd i finfördelat tillstånd. Den är lite mjukare än stål och attackeras av kallt vatten. Metallen är smidbar, böjlig och lätt magnetisk. I luft täcks den av ett oxidlager. Syror löser metallen men inte alkalier. Uran har sexton isotoper, alla radioaktiva. Naturligt uran består av

  • 99,28 %  238U
  • 0,7%   235U
  • 0,005%  234U.

Det mesta av hettan i jordens inre tros komma från uran och torium. Urans ursprung, det med det högsta atomnumret naturligt förekommande grundämnet på jorden - möjligen med undantag för spår av neptunium och plutonium - är inte riktigt klarlagt. Man antar att uran är en sönderfallsprodukt från högre ämnen som en gång har funnits på jorden eller någonstans i universum. Dessa ämnen kan ha formats i "big bang", i en supernova eller i någon annan process i en stjärna.

Användning

Uran har stor betydelse som kärnbränsle.238U kan omvandlas till klyvbart material i följande reaktion:
238U(n,gamma)—» 239U— ß—» 239Np— ß—» 239Pu 
Denna kärnomvandlig kan göras effektivare i s.k. breeder-reaktorer där mer klyvbart kärnbränsle kan utvinnas.
235U är ännu mer betydelsfullt eftersom det är nyckeln till användningen av uran. Naturligt uran, med en halt av 0,7 % av denna isotop, är klyvbart med så långsamma neutroner att en självuppehållande kedjereaktion kan komma igång. Reaktionen kan regleras med lämpliga moderatorer t.ex. tungt vatten eller grafit. 235U kan också koncentreras och användas direkt i kärnreaktorer eller användas till bomber.
Naturligt torium kan också bestrålas med neutroner för att tillverka den viktiga isotopen 233U som också är klyvbar
Ett kilogram klyvbart uran producerar lika mycket energi som 3000 ton stenkol. Den uppskattade kapaciteten för de 429 kärnkraftverken som var igång 1990 beräknas till 311000 megawatt. Uran, vars halt av 235U har minskats till 0,2%, har fått många användningar: Till gyrokompasser, motvikter i flygplans kontrollsystem, som ballaster i missiler och som skyddsmaterial. Urannitrat används som fotografisk toner och uranacetat i kemiska analyser. Uransalter ger gult glas och gul glasyr.

Förekomst

Uran är inte så sällsynt som man först trodde. Man anser nu att uran är vanligare i jordskorpan än silver och ungefär så vanligt som molybden. Metallen förekommer i mineralen uranit(pechblände), carnotit, autunit, uranofan, davidit och tobernit. Det finns också i brytvärda mängder i fosfatmineral, lignit och monasit.

Framställning

Uran kan framställas genom att reducera uranhalider med alkalier eller reducera uranoxid med kalcium vid hög temperatur.

Övrigt

Planeten Uranus har inspirerat namnsättaren av detta grundämne. Uran och dess föreningar är mycket giftiga både på grund av deras kemiska egenskaper och deras radioaktivitet.

 

 

Uranit 
Monasit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com