Studera.com | Periodiska systemet

Ununnilium

Symbol

110

Oxidationstal

osäker 

Densitet

osäker

Smältpunkt

osäker 

Kokpunkt

osäker

 

Upptäckt

1987 rapporterades att Organessian m.fl. i Ryssland upptäckt det 110:e grundämnet vars halveringstid var 10 millisekunder.
Ämnet sönderfaller till lättare element under avgivande av alfa-partiklar. 

Egenskaper

Ämnet har förmodligen fast form vid rumstemperatur. Färgen är antagligen metalliskt vit eller grå.

Användning

 

Förekomst

Förekommer inte i naturen. 

Framställning

Bara några få atomer har framställts genom slå samman en blyisotop med en en isotop av nickel.

Pb + Ni —» 269Uun + 1n

Övrigt

Grundämnet har ännu inte döpts.