KALLELSE

 DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE ESKILSTUNA SCHACKKLUBB

                  26.03.2024 Klockan 18:30 i klubblokalen, Sveavägen 50

 

§ 1 – Årsmötet öppnas

§ 2 – Beslut om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna

§ 3 – Godkännande av dagordning

§ 4 – Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare tillika rösträknare

§ 5 – Verksamhetsberättelse för 2023 Verksamhetsberättelse

§ 6 – Föredragning av revisionsberättelse/kassarapport

§ 7 – Ansvarsfrihet för Styrelsen

§ 8 – Klubbverksamhet, Allsvenskan, Distriktsserie, Klubbkvällar, Lichess-tävlingar, Juniorer, Klubblokal.

§ 9 – KM, EM, Södermanlands Öppna DM.

§ 10 – Schackfyran, Skolschackklubbar, Sponsring, Skoltävlingar, Regionsbidrag, Södermanlands Schackförbund.

§ 11 – Medlemsavgifter.

§ 12 – Val av styrelse: Fem styrelseledamöter, varav en Sekreterare. Val av Revisor jämte Suppleant på ett år.

§ 13 – Val av Ordförande, Kassör, Materialförvaltare, Ratingansvarig, Webmaster, Lagledare.

§ 14 – Val av Firmatecknare för Eskilstuna Schackklubb

§ 15– Val av Valberedning.

§ 16 – Övriga frågor

§ 17 – Årsmötet avslutas.