Eskilstunas schackhistoria

I slutet av 1800-talet fanns flera schackklubbar i Eskilstuna bl.a. Eskilstuna schacksällskap och Eskilstuna Godtemplares schackklubb. Några år in på 1900-talet hade dock alla somnat in och flera år hade gått utan några spelsammankomster. Schack spelades endast privat, trots att det fanns många goda spelare i staden.
År 1909 bildades två schackklubbar i Eskilstuna.

Först ut, den 9/3, var Schacksällskapet Kamraterna som bildades av 8 yngre personer.
Dessa var: Charles Wictor Wallin, som blev sällskapets förste ordförande, Herman Wern, Ronald Björkman, Bertil Lindberg, Samuel Johansson, Anton Pettersson, Gustaf Magnussson och Algot Eriksson. Något år senare, när tidigare medlemmar i gamla sällskapet kontaktats, byttes namnet till Eskilstuna schacksällskap. Man spelade tisdag- och torsdagkvällar på Kafé 97-an i Nyfors. Rätt snart blev där för trångt och verksamheten flyttades till Café Framtiden och så småningom till Café Ideal.
Framgångsrika i klubben har varit

  • Erik Johansson - 5 gånger Eskilstunamästare
  • Karl Eklund - 3 gånger Eskilstunamästare under 20-talet
  • Olle Nilsson - segrare i mästarklassen 1948 i Sundsvall och kvalificering till landslagsklassen.

Fem dagar senare, den 14/3, bildades Arbetarnes Schackklubb.
Drivande var Gustav Malmström som kände gamle R. Sahlberg, Stockholm, som under 30 år varit sekreterare i Stockholms schacksällskap bildat 1866. Första sammanträdet hölls i Parkkaféets klubbrum. Ett stort antal äldre och starkare spelare mötte upp. Många av dem hade tidigare varit verksamma i  Godtemplares schackklubb.
Bland stiftarna kan nämnas Emil Johansson, Albin Pettersson, Wilhelm Lundmark och Gerhard Flodkvist. Matrikeln i första protokollboken innehöll 60 man bl. a. Ernst Sköldin, Gunnar Vestfors, Arvid Östlund, Gunnar Jansson, Erik G. Andersson, Einar Jonsson, William och Wergelius Andersson, Erik Östlund, Edvin Eriksson,  Anton Karlsson med flera.
Speldagar blev söndagar kl 10.
Nya medlemmar kunde vinna inträde efter anmälan av någon förutvarande ledamot i klubben. Inträdesavgiften var 1 kr. Man inbjöd även de som ”voro alldeles okunniga”.  En schackskola startades. I tidningen Folket kunde man läsa 13:e oktober 1909:
” Bland arbetarna vinner det kungliga spelet i våra dagar allt flera beundrare och intresserade utövare. Ty väl kan man säga, att allt spel är onyttig uppoffring av en tid, som kunde användas till bättre. Men även den arbetare, som helst använder så gott som all sin fritid till inhämtande av kunskaper och utbildning av sig själv, vill dock ha och behöver då och då en stund för sitt nöje. Och den, som börjat litet med schackspelet, skall snart finna, att bättre och ädlare omväxling med läsningen eller idrotten kan han ej få.”
Klubben döptes efter några år om till Eskilstuna Allmänna Schackklubb.
Klubbens främste spelare är Åke Stenborg som 1956 blev Sverigemästare. Han representerade Sverige i schackolympiaderna i Dubrovnik 1950 och i Moskva 1956.


Eskilstuna Allmänna schackklubb 1913
Övre raden: Ragnar Almkvist, Agnar Eriksson, Oscar Eriksson, Mauritz Adolfsson, Olav Berglund, Edwin Andersson, Ruben Jansson, John Törnberg, Rudolf Säfbom       Mellanraden: Emil Olsson, Erik Pettersson, Hugo Larsson, Henning Hellkvist, Erik Svedin, Nils Schillström, Ernst Pettersson, Anton Gustavsson, Sixten Staffansson
Nedre raden: John Hedin, Gustav Andersson, A.W. Malmström, Johan Allander, Alrik Lundkvist, Gustav Malmström, Gustav Flodkvist, Ronald Björkman.
Folkskolläraren Johan Allander (1877–1918) var en av de pionjärer som verkade för att öka schackkunnandet i landet. Som schackredaktör i Eskilstuna-Kuriren publicerade han både partier och problem. Han avled i spanska sjukan. Schackredaktör blev sedan Alrik Lundkvist(1890-1941). 1945 var Frithiof Lindberg redaktör och ersattes 1958 av Herbert Hultberg.    

Klubbarna möttes påskhelgen 1910 och där vann Arbetarne, där de äldre och mer erfarna spelarna fanns, med 9,5 – 0,5. Senare samma år möttes de igen och då blev det jämnare, 5,5 - 4,5 till Arbetarnes favör.
Nya medlemmar anslöt sig till klubbarna, kontrollur och protokollföring infördes i turneringarna, läroböcker och annan litteratur inköptes. Matcher spelades mot klubbar i angränsande städer.
Mälardalens Schackförbund bildades 1914 i vars regi serietävlingar mellan lag arrangerades.
Eskilstunamästerskapet startade 1918.
Sveriges Schackförbunds kongress med turneringar anordnades av Eskilstuna 1920 liksom 1971, 51 år senare.
Sällskapet och Allmänna slogs 1960 ihop till Eskilstuna Schackklubb