Länkar/Downloads


Sveriges Schackförbund
Södermanlands Schackförbund
Svenskt schack, facebooksida för Svenskt schack
Online-databas
Testa din ranking
Ideachess - också träning
En bra nybörjarsida
Lottningsprogram
Schackprotokoll Eskilstuna SK
Tomas Bragesjös hemsida
lichess (här spelar och finns vi som klubb)
Eskilstuna SK på lichess
spelaschack (En bra svensk sida där man kan spela gratis)
Internet Chess Club
Internet Chess Club (ICC på svenska)
Playchess, ingår även i Fritz