1.Td1! med idén Td1-d5-b5. Svarts kung kan

visserligen krångla sig ner till damflygeln, men inte

på samma snabba sätt, och vit får annan typ av motspel.

På 1.-b2 så spelar vit däremot 2.Tb1 med idén a4, då

kommer damflygelbönderna att bytas, och vit stå lite bättre.